WWJK

Weet Wat Je Kan

Product van Kenniscentrum Trajectum op 14 december 2018

Weet wat je kan (WWJK)

‘Weet wat je kan, in gesprek over LVB’ is een systeemgerichte module psycho-educatie over een lichte verstandelijke beperking. De module biedt een methode om met de cliënt en zijn naasten het gesprek aan te gaan over de beperking, hen te informeren en te adviseren. De module is ontwikkeld voor de forensische psychiatrie, maar ook goed toepasbaar in andere instellingen waar mensen met een LVB professionele hulp ontvangen. De module is tot stand gekomen met subsidie van het KFZ (Kwaliteit forensische zorg). De module werd ontwikkeld door het kenniscentrum van Trajectum in samenwerking met Transfore.

Het kenniscentrum stelt zich tot doel bij te dragen aan kwalitatief verantwoorde en effectieve begeleiding en behandeling voor (SG)LVB-cliënten, onder meer door producten te ontwikkelen en te delen. WWJK documenten zijn dan ook zonder kosten te downloaden. Ze mogen in de originele vorm worden gebruikt door gekwalificeerde hulpverleners bij de behandeling en begeleiding van mensen met een LVB. Het volgen van een kortdurend scholingstraject wordt aangeraden.

Praktijkervaring

Het kenniscentrum stelt er prijs op uw praktijkervaringen met de module WWJK te vernemen. Voor vragen, overleg en feedback kunt u terecht bij:

Documenten

Documenten van de module ‘Weet wat je kan’ zijn hieronder te downloaden:

Scholing

Meer informatie en het aanmelden voor trainingen, zie de pagina Scholing in de methode Weet wat je kan (WWJK)

wwjk

Filmpjes

Deze films zijn, net als de methode WWJK, ontwikkeld door Trajectum in samenwerking met Transfore, en met de financiële middelen en inhoudelijke ondersteuning van het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ).

Achtergrondinformatie vindt u op de pagina Instructiefilms WWJK.

Printer Friendly, PDF & Email