takken

Over Trajectum

Trajectum biedt specialistische behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag. Een gedeelte van onze cliënten heeft een forensische achtergrond. Onze locaties bevinden zich in het noorden en oosten van het land, maar onze cliënten kunnen uit heel Nederland komen.

Cliënten krijgen hulp op maat

Onze cliënten krijgen een op maat gesneden behandelings-, begeleidings- en/of activiteitenplan. Dit organiseren we in een keten van hulpverleningsvormen. Dit betekent dat er voor elke zorgvraag een hulpverleningsvorm is. Afhankelijk van de mogelijkheden van de client, stroomt hij/zij door naar de volgende schakel in de keten. Dit kan binnen Trajectum zijn, of bij een van onze samenwerkingspartners.

Het zorgaanbod

Het zorgaanbod van Trajectum is zeer divers en omvat behandeling, verblijf, ambulante begeleiding, poliklinische behandeling, bemoeizorg, werk en activiteiten.

Stichting Trajectum

- Historie
- ANBI
- Bestuur en toezicht
- Stichting tot Steun
- Sponsoren
 

Lees meer

Strategische ambitie

Waar staan we voor? Trajectum wil bereiken dat cliënten in staat zijn om op een verantwoorde en aanvaardbare manier te kunnen functioneren in de maatschappij.

Lees meer

Kwaliteit

Kwaliteit is de mate waarin de door Trajectum geleverde zorg voldoet aan de eisen, behoeften en specificaties van onze cliënten, medewerkers en onze omgeving.

Lees meer