wachttijden

Wachttijden

Wachttijden

Klinische behandeling

In het overzicht wordt geen wachttijd genoemd, maar wel het aantal wachtenden. De reden hiervoor is dat een gemiddelde wachttijd geen reële graadmeter is. De wachttijden worden bepaald door de specifieke behandelvraag. Wanneer we hier binnen verschillende locaties invulling aan kunnen geven, is de wachttijd korter dan wanneer er maar behandeling op één locatie kan zijn.

Bij Trajectum hebben we te maken met een productieplafond: we kunnen maar een bepaald aantal behandelingen uitvoeren. Dat geldt voor WLZ en voor justitieel aangemelde cliënten. Dit veroorzaakt vaak wachttijden binnen de verschillende domeinen. De capaciteitsmanagers doen er alles aan om zo cliënten zo snel mogelijk te plaatsen. Als de wachttijd heel lang is, onderzoek ze of de cliënt interne of externe overbruggingszorg kan krijgen. 

Verblijf

Het overzicht laat voor Verblijf maar een paar extern wachtenden zien. We geven daar graag uitleg bij, omdat dit verkeerde verwachtingen kan wekken. Trajectum is geen verblijfsinstelling. Ons doel is dat iedere cliënt, als dat mogelijk is, uitstroomt. Bij cliënten die na hun behandeling uitstromen en echt niet terug kunnen naar de locatie van herkomst, is het nodig dat we een (langdurende) resocialisatieplaats kunnen bieden. De interne doorstroom vraagt veel capaciteit, waardoor instroom van buiten maar heel weinig mogelijk is.
  Toch willen we een laatste toevluchtsoord zijn voor alle cliënten in onze doelgroep, of dit in ieder geval zo goed mogelijk waarmaken. Dat betekent dat wanneer er nergens een plek gevonden wordt buiten Trajectum, wij toch een intake zullen doen en iemand kunnen accepteren voor langdurig wonen. De wachttijd hiervoor kan lang zijn, afhankelijk van welke afdeling het beste bij de cliënt past.

Financiering vanuit de Zorgverzekeringswet

Als gevolg van verschillende inkoopafspraken met verschillende zorgverzekeraars zijn de wachttijden bij DBC/GZSP langer of korter. Wij krijgen meer aanmeldingen dan dat we productieafspraken hebben, waardoor wij niet anders kunnen dan een wachttijd te gebruiken. De wachttijden gelden voor alle diagnosegroepen.

Trajectum heeft voor 2022 voor ambulante zorg productieafspraken met ASR, CZ, Caresq, ENO,  Ditzo, DSW, Menzis, OWM Zorg en Zekerheid, VGZ en Zilveren Kruis. Onder deze zorgverzekeraars hangen verschillende andere labels, hiervoor gelden de productieafspraken ook. 

Als u twijfelt of uw verzekeraar een contract met Trajectum heeft, kunt u die vraag stellen bij uw zorgverzekeraar of bij ons Aanmeldbureau.

Voor alle aanmeldingen die leiden tot financiering vanuit de zorgverzekeringswet is een verwijzing van de huisarts voor specialistische GGZ (SGGZ)/GZSP nodig. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt. Ook wordt dan binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die zorgaanbieders en zorgverzekeraars met elkaar hebben afgesproken (de treeknormen).

Trajectum is aangesloten bij Zorgdomein.

Gegevens dateren van week 2; 14 januari 2022.

Wachttijden in weken

 

   DBC GZSP  WLZ  Justitie  Gemiddeld
Assen          
Dagbehandeling 20 20 20 20 20
FRT Team 0 0 0 0 0
Poli Team 8 8 8 8 8
Diagnostiek 6 6 6 6 6
           
Deventer          
Poli Team 12 12 12 12 12
           
Enschede          
FACT Team 9 9 9 9 9
Poli team 10 10 10 10 10
           
Zutphen          
Dagbehandeling 0 0 0 0 0
Poli Team 0 0 0 0 0
FACT-Team 0 0 0 0 0
FOR FACT-Team 0 0 0 0 0
           
Zwolle          
FACT-Team 18 18 18 18 18
Poli Team 43 43 17 17 25
           
Zutphen Werk & Activiteiten          
W & A X X 0 0 0
 
Locatie Functie Financiering Wachttijden
Zutphen, Eefde Orthopedagogische begeleiding op buitenlocaties
WLZ
Justitie
13 wachtende
3 wachtende
Wachtenden voor klinische behandeling en voor verblijf
Locatie Functie Financiering Wachttijden
Appelscha, Zeuvenakkers Orthopedagogische behandeling of begeleiding op beschermd terrein
WLZ
Justitie
14 wachtenden
0 wachtenden
Boschoord, FPK de Beuken Forensisch Psychiatrische Kliniek
WLZ
Justitie
5 wachtenden
31 wachtenden
Boschoord, 't Wold Orthopedagogisch behandelcentrum
WLZ
Justitie
13 wachtenden
14 wachtenden
Eefde, ’t Mastler Orthopedagogisch behandelcentrum
WLZ
Justitie
1 wachtende
0 wachtenden
Eefde, Groot Hungerink Orthopedagogische begeleiding op beschermd terrein
WLZ
Justitie
9 wachtenden
3 wachtenden
Rekken, Berkelland Orthopedagogisch behandelcentrum
WLZ
Justitie
4 wachtenden
5 wachtenden
Wachttijd voor extramurale behandeling of begeleiding en voor Werk en Activiteiten
Locatie Functie Financiering Wachttijden
Appelscha Ambulante Zorg (Werk en Activiteiten)
WLZ
Justitie
2 weken
2 weken
Assen Ambulante Zorg
WLZ
Justitie
DBC
12 weken
12 weken
Zie toelichting hierboven
Boschoord Ambulante Zorg (Werk en Activiteiten)
WLZ
Justitie
2 weken
2 weken
Deventer Ambulante Zorg
WLZ
Justitie
DBC
14 weken
14 weken
Zie toelichting hierboven
Twente Ambulante Zorg
WLZ
Justitie
DBC
5 weken
5 weken
Zie toelichting hierboven
Rekken Ambulante Zorg (Werk en Activiteiten)
WLZ
Justitie
2 weken
2 weken
Zutphen Ambulante Zorg
WLZ
Justitie
DBC
2 weken
2 weken
Zie toelichting hierboven
Zutphen Ambulante Zorg (Werk en Activiteiten)
WLZ
Justitie
0 weken
0 weken
Zwolle, Ambulante Zorg Twente Ambulante Zorg
WLZ
Justitie
DBC’s
resp. 7 en 18 weken
resp. 7 en 17 weken
Zie toelichting hierboven
Printer Friendly, PDF & Email