ambulant

Ambulante Zorg

Ambulante Zorg

De ambulante zorg van Trajectum richt zich op volwassenen waarvoor geen passend aanbod is vanuit de GGZ, de forensische psychiatrie of de verstandelijke gehandicaptenzorg. Cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) met risicovol en onbegrepen gedrag, op het snijvlak met de psychiatrie en forensische zorg kunnen bij ons terecht.

Vanuit de locaties Assen, Deventer, Enschede, Zutphen en Zwolle biedt Trajectum diagnostiek en diverse vormen van ambulante behandeling aan. De behandeling die gegeven wordt is gericht op diverse psychische en gedragsproblemen, zoals agressie, verslaving, seksueel grensoverschrijdend gedrag, psychotrauma, depressie en angst. De diagnostiek richt zich op diverse soorten complexe problematiek zoals neuro psychologisch onderzoek, sociaal emotioneel functioneren, persooonlijkheidsonderzoek of ontwikkelingsonderzoek. De diagnostiek is ondersteunend in de behandeling aan onze cliënten.

 

Verwijzing
Om in aanmerking te komen voor behandeling is er een verwijzing nodig vanuit de WLZ, CIZ, huisarts, psychiater of reclassering.

Welke behandelvormen zijn er?

Dagbehandeling

 • Dagbehandeling vindt plaats op de locatie in Assen en Zutphen. Binnen de dagbehandeling wordt intensieve behandeling gedurende één of meerdere dagdelen in de week geboden aan (jong) volwassenen met een LVB. De context van de cliënt en een systeemgerichte werkwijze staan centraal.
 • Kenmerkend voor dagbehandeling is het sociotherapeutisch oefenklimaat waar deelnemers de mogelijkheid hebben om het geleerde in training of therapie toe te passen  in de groep. Dit vergemakkelijkt de transfer van het geleerde naar het dagelijkse leven. Diagnostiek is dikwijls onderdeel van de behandeling. De teams van dagbehandeling zijn multidisciplinair samengesteld en bestaan uit sociotherapeuten, systeemwerkers/casemanagers, verschillende vaktherapeuten, een onderwijskracht, een psychiater, een basispsycholoog of –orthopedagoog en een GZ-psycholoog.

Poliklinische behandeling

 • Op alle locaties komen cliënten voor poliklinische behandeling. Binnen de poliklinieken worden cliënten behandeld met een gerichte diagnostische of behandelvraag. Evenals op andere afdelingen wordt het systeem van de cliënt nauw betrokken bij de behandeling. De behandeling die geboden wordt is specialistisch, maar minder intensief dan binnen de andere afdelingen. De cliënt is bereid en in staat om een behandelafspraak na te komen, eventueel met behulp van het netwerk (professionals en/of mantelzorgers).
 • Er is mogelijkheid tot uitgebreide psychodiagnostiek binnen de poli’s.
 • Op het therapeutische vlak bieden wij o.a. cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie, schematherapie, traumabehandeling zoals EMDR, agressietraining, emotie regulatietraining, psychomotorische therapie. Individueel of groepsgewijs aangeboden.
 • Bij verwijzing door justitie, kan risicotaxatie worden ingezet. Dit om de kans op herhaling van ongewenst gedrag in te schatten en het te voorkomen.
 • Vanuit Assen is het ook mogelijk om behandeling op locatie te bieden en consultatie te verzorgen voor zorgaanbieders.

(Forensisch) FACT

 • Op de locaties Enschede, Zutphen en Zwolle zijn FACT-teams werkzaam waar intensieve behandeling geboden wordt aan cliënten met diverse problematiek.
 • Er is in samenwerking met Lentis/AFPN een gezamenlijk FACT-team waarin Lentis en Trajectum de forensische FACT-cliënten behandelen/begeleiden voor de provincie Groningen. Dit team is gestationeerd in de stad Groningen.
 • Kenmerkend aan FACT behandeling en begeleiding is een outreachende benadering (een actieve benadering in de leefomgeving van de cliënt), een gedeelde caseload met andere instanties en intensieve behandeling voor langere tijd van variabele intensiteit (zorg opschalen of afschalen naar gelang de behoefte van de cliënt). De FACT teams  bestaan uit diverse disciplines zoals een SPV, casemanager Fact, psychiater, basispsycholoog of - orthopedagoog en GZ-psycholoog of psychotherapeut. Ook bij tijdelijke opname of in detentiestelling blijven we in contact.
   

Forensisch resocialisatie team (FRT)

 • Dit team richt zich op de tbs cliënten die uit de kliniek (Boschoord) uitstromen in de keten van Trajectum of in onderaannemerschap bij een andere instelling. Het team is tot aan het einde van de tbs maatregel verantwoordelijk voor het risicomanagement van deze cliënten. Dit team werkt vanuit de locatie Assen.
   

Aanmelden

Wilt u een cliënt aanmelden bij Trajectum? Maak dan gebruik van ons online aanmeldformulier.

Voor vragen en (crisis)aanmeldingen kunt u contact opnemen met het Aanmeldbureau via 088 929 50 02 of aanmelden@trajectum.info. Het Aanmeldbureau is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

 

Snel naar locaties!

 

Printer Friendly, PDF & Email