ambulant

Ambulante Zorg

Vanuit de locaties Assen, Deventer, Enschede, Zutphen en Zwolle biedt Trajectum diverse vormen van ambulante behandeling aan. Deze ambulante zorg richt zich op diagnostiek en behandeling van cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) met risicovol en onbegrepen gedrag, op het snijvlak met de psychiatrie en forensische zorg. De behandeling die gegeven wordt is gericht op diverse psychische en gedragsproblemen, zoals agressie, verslaving, seksueel grensoverschrijdend gedrag, psychotrauma, depressie en angst. De diagnostiek richt zich op diverse soorten complexe problematiek zoals neuro psychologisch onderzoek, sociaal emotioneel functioneren, persooonlijkheidsonderzoek of ontwikkelingsonderzoek. De diagnostiek is ondersteunend in de behandeling aan onze cliënten.

 

Verwijzing
Om in aanmerking te komen voor behandeling is er een verwijzing nodig vanuit de WLZ, CIZ, huisarts of reclassering.

Welke behandelvormen zijn er?

Dagbehandeling

  • Dagbehandeling vindt plaats op de locatie in Assen en Zutphen. Binnen de dagbehandeling wordt intensieve behandeling gedurende één of meerdere dagdelen in de week geboden aan (jong) volwassenen met een LVB. De context van de cliënt en een systeemgerichte werkwijze staan centraal.
  • Kenmerkend voor dagbehandeling is het sociotherapeutisch oefenklimaat waar deelnemers de mogelijkheid hebben om het geleerde in training of therapie toe te passen  in de groep. Dit vergemakkelijkt de transfer van het geleerde naar het dagelijkse leven. Diagnostiek is dikwijls onderdeel van de behandeling. De teams van dagbehandeling zijn multidisciplinair samengesteld en bestaan uit sociotherapeuten, systeemwerkers/casemanagers, verschillende vaktherapeuten, een onderwijskracht, een psychiater, een basispsycholoog of –orthopedagoog en een GZ-psycholoog.

Poliklinische behandeling

  • Op alle locaties komen cliënten voor poliklinische behandeling. Binnen de poliklinieken worden cliënten behandeld met een gerichte diagnostische of behandelvraag. Evenals op andere afdelingen wordt het systeem van de cliënt nauw betrokken bij de behandeling. De behandeling die geboden wordt is specialistisch, minder intensief dan binnen de andere afdelingen. De cliënt is bereid en in staat om een behandelafspraak na te komen, eventueel met behulp van het netwerk (professionals en/of mantelzorgers). Er is mogelijkheid tot uitgebreide psychodiagnostiek binnen de poli’s.
  • Vanuit Assen is het ook mogelijk om behandeling op locatie te bieden en consultatie te verzorgen voor zorgaanbieders.

(Forensisch) FACT

  • Op de locaties Enschede, Zutphen en Zwolle zijn FACT-teams werkzaam waar intensieve behandeling geboden wordt aan cliënten met diverse problematiek.
  • Er is in samenwerking met Lentis/AFPN een gezamenlijk FACT-team waarin Lentis en Trajectum de forensische FACT-cliënten behandelen/begeleiden voor de provincie Groningen. Dit team is gestationeerd in de stad Groningen.
  • Kenmerkend aan FACT behandeling en begeleiding is een outreachende benadering (een actieve benadering in de leefomgeving van de cliënt), een gedeelde caseload en intensieve behandeling voor langere tijd van variabele intensiteit (zorg opschalen of afschalen naar gelang de behoefte van de cliënt). De FACT teams  bestaan uit diverse disciplines zoals een SPV, casemanagers Fact, psychiater, basispsycholoog of - orthopedagoog en GZ-psycholoog of psychotherapeut.

Forensisch resocialisatie team (FRT)

  • Dit team richt zich op de tbs cliënten die uit de kliniek (Boschoord) uitstromen in de keten van Trajectum of in onderaannemerschap bij een andere instelling. Het team is tot aan het einde van de tbs maatregel verantwoordelijk voor het risicomanagement van deze cliënten. Dit team werkt vanuit de locatie Assen.

Werk en activiteiten

  • In Zutphen en Almen worden er diverse vormen van werk en activiteiten aangeboden. Elke locatie beschikt over werkplaatsen die qua inhoud en begeleidingsstijl zijn afgestemd op mensen met een licht verstandelijke beperking. Zowel cliënten van Trajectum als cliënten van andere instellingen of organisaties of thuiswonend maken gebruik van onze voorzieningen.
  • Door een goede samenwerking met diverse bedrijven en eigen opgebouwde leer- en werkmethoden is er veel variatie in het activiteitenaanbod. De leermethode en ondersteuning zijn er op gericht cliënten op een aanvaardbare manier in de maatschappij te leren functioneren en deelname aan activiteiten in de samenleving te herstellen. Er zijn o.a. een houtwerkplaats, diverse horeca, een bakkerij, ateliers, een repro, werkplaats logistiek en service, assemblagewerkplaatsen en een groenvoorziening met kwekerij.

Aanmelden

Wilt u een cliënt aanmelden bij Trajectum? Maak dan gebruik van ons online aanmeldformulier.

Voor vragen en (crisis)aanmeldingen kunt u contact opnemen met het Aanmeldbureau via 088 929 50 02 of aanmelden@trajectum.info. Het Aanmeldbureau is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Printer Friendly, PDF & Email