over trajectum

Strategische ambitie

Een excellente professionele organisatie

Het doel is Trajectum als een excellente organisatie te laten functioneren. Een organisatie die in staat is hoogwaardige zorg te bieden aan een complexe doelgroep waarin onze methodiek leidend is en die voldoet aan alle in- en externe kwaliteitseisen. Gebruikmakend van ons Kenniscentrum. Vooruitstrevend en innoverend. Met daarin, altijd, de cliënt en zijn verwanten voorop. We streven hierin naar speelruimte, verantwoordelijkheid en ontwikkeling voor onze cliënten en medewerkers.

 

Onze kernwaarden:                   

  • Professioneel
  • Gelijkwaardig
  • Oplossingsgericht
  • Samenwerken

Professioneel

Met de gedreven deskundigheid en expertise van onze medewerkers maken wij het verschil voor de bijzondere doelgroep waar wij voor staan. Onze ambitie is om in die zorg voorop te lopen door onze kennis te blijven ontwikkelen. Elke medewerker neemt zijn verantwoordelijkheid en nét een beetje meer.

Gelijkwaardig

Binnen Trajectum is iedereen gelijkwaardig. Vanuit die gelijkwaardigheid bereiken we onze gezamenlijke doelen.

Oplossingsgericht

Onze clienten hebben een uiterst ingewikkelde zorgvraag. Dat vraagt ook om consequente en zeer verfijnde dagelijkse aanpak en behandeling. Daar hoort ook dat extra stapje bij. Als een bepaalde aanpak goed werkt, zetten we dit door. Wat niet werkt, daar stoppen we mee. We denken niet in problemen; maar in oplossingen vinden.

Samenwerken

We werken als Trajectum voor onze cliënten en verwanten en dat staat centraal in hoe wij met elkaar samenwerken. Dit is het uitgangspunt in ons handelen. Hierbij zoeken we elkaar op en helpen we elkaar verder in het behalen van gemeenschappelijke doelen.

Printer Friendly, PDF & Email