Zorgaanbod specialistisch verblijf

Specialistisch Verblijf

Specialistisch Verblijf

Specialistisch Verblijf van Trajectum is er voor mensen die:

 • doorstromen vanuit de keten en de behandeling voortzetten binnen specialistisch verblijf;
 • een (her)start maken in de samenleving;
 • (nog) niet plaatsbaar zijn binnen de reguliere zorg;
 • (nog) een grote mate van nabijheid nodig hebben in het vormgeven van hun dagelijks leven, al dan niet op een beschermd terrein;
 • transmuraal verlof hebben van hun tbs.

Cliënten herstellen hun gewone leven

Onze cliënten hebben hun behandel-  en diagnostiekfase doorlopen. We weten hoe ze in elkaar zitten en wat ze nodig hebben aan begeleiding. Ze kunnen (nog) niet bij de reguliere zorg terecht. We helpen hen om een volgende stap te zetten door de vaardigheden die ze geleerd hebben binnen behandeling toe te passen in het dagelijks leven.

Cliënten komen in een passend ritme

Stapsgewijs pakken onze cliënten de regie over hun eigen leven weer op. Samen met de cliënt stellen we doelen vast. Die zijn gericht op maximale ontwikkeling op alle levensgebieden. De persoonlijk begeleider ondersteunt de cliënt bij het maken van werkafspraken om die doelen te bereiken.

We helpen onze cliënten:

 • hun gewone leven te herstellen;
 • zich verantwoordelijk te gedragen;
 • hun capaciteiten te vergroten;
 • een zinvolle invulling van hun dag te hebben binnen zowel werk als vrije tijd;
 • structuur te brengen in hun dagelijks leven;
 • zoveel mogelijk regie over hun eigen leven te kunnen voeren.

TBS’ers die binnen Trajectum hun behandeling volgen, vinden binnen de sector Specialistisch Verblijf de mogelijkheid voor transmuraal verlof. Het forensisch psychiatrisch team biedt extra ambulante ondersteuning aan de cliënt en het begeleidend team.

U vindt ons op verschillende locaties

Een zinvolle dagbesteding is voor onze cliënten belangrijk. Onze locaties bieden verschillende mogelijkheden voor werk en vrijetijdbesteding. We bekijken wat bij de cliënt past en wat voor de cliënt haalbaar is zodat zij succeservaringen opdoen in hun dagelijks leven.

Locaties Specialistisch Verblijf Noord

Locaties Specialistisch Verblijf Oost

Printer Friendly, PDF & Email