foto Trajectum

Persverklaring Raad van Bestuur Trajectum n.a.v. artikel Telegraaf

05 februari 2020 , PR & Communicatie

Als Raad van Bestuur zijn wij voortdurend alert en actief op het moment dat medewerkers hun zorgen uiten. Zo zijn we ook in gesprek gegaan met de medewerkers op onze locatie Groot Hungerink. Zij hebben hun ervaringen en zorgen gedeeld over onder meer het grote verloop onder personeel, de bezetting op onze teams en een aantal recente incidenten. Het tekent de betrokkenheid van medewerkers en we nemen hun signalen zeer serieus.

Krapte arbeidsmarkt
Net als veel organisaties in de zorg heeft Trajectum te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Deze beweging in de zorg zal zich ook in de komende periode nog wel blijven voordoen. Wij blijven ons inzetten om voldoende nieuwe en goed opgeleide medewerkers te vinden. Hiervoor hebben we recent een nieuwe arbeidsmarktcampagne ontwikkeld. Dit werpt inmiddels zijn vruchten af.

Geen forensische instelling
Op de locatie Groot Hungerink behandelen en begeleiden we mensen met een licht verstandelijke beperking en risicovol gedrag. Een klein aantal van deze cliënten heeft een forensische achtergrond (circa 10%). Deze locaties is geen forensische instelling.

Incidenten melden
In het artikel wordt gerefereerd aan een aantal incidenten. Het gaat hier om situaties met cliënten die geen forensische titel hebben. Waar we moeten melden aan de inspectie, doen we dat ook volgens de geldende regels. Incidenten worden alleen afgeschaald wanneer dit inhoudelijk verantwoord is.

Veiligheid staat voorop
Trajectum heeft de veiligheid van cliënten, medewerkers en de omgeving hoog in het vaandel staan. Incidenten, in welke vorm en van welke zwaarte ook, zijn ongewenst. Tegelijkertijd weten we dat we bij Trajectum een complexe doelgroep behandelen en begeleiden waarbij incidenten niet zijn uit te sluiten. Om van incidenten te blijven leren stimuleren wij actief het melden van incidenten en volgen wij nauwlettend de ontwikkelingen. Op basis van deze ontwikkelingen passen we onze werkwijze continue aan of nemen maatregelen

Printer Friendly, PDF & Email