mastler

   eefde
’t Mastler

Contactgegevens

Bezoekadres
Meijerinkstraat 12
7211 AE Eefde
Postadres
Postbus 300
7200 AH Zutphen
Telefoon
088-929 5557
Routebeschrijving

Locatiebeschrijving

De cliënten die verblijven bij ’t Mastler in Eefde worden behandeld voor hun gedragsproblemen, zijn soms strafrechtelijk veroordeeld en voor hen is een behandeling geïndiceerd. Bij ’t Mastler wordt, voorafgaande aan een uitplaatsing, getoetst in hoeverre de verworven competenties voor een cliënt daar permanent toezicht en ondersteuning bij nodig heeft. Cliënten die  aangewezen blijven op 24-uurs ondersteuning en huisvesting onder beschermende omstandigheden, worden vervolgens meestal doorgeplaatst naar een afdeling voor langdurig (intensieve) zorg die Trajectum op haar verblijfslocaties biedt. Ook voor hen blijft uiteindelijk het streven om hen door te geleiden naar de reguliere voorzieningen in de gehandicaptenzorg. Ook crisisinterventie voor cliënten uit de regio is bij ’t Mastler mogelijk.

’t Mastler

Printer Friendly, PDF & Email