dros

DROS - Instrument

Product van Kenniscentrum Trajectum op 14 december 2018

De effecten van de geboden behandeling en begeleiding worden door de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek doorlopend gevolgd en wetenschappelijk onderzocht. Dit gebeurt met instrumenten die gedeeltelijk speciaal voor onze doelgroep zijn ontwikkeld zoals de DROS, HKT-30, ABCL, MOAS+, REM-16.

Met name de DROS (Dynamic Risc Outcome Scales) is een belangrijk ROM-instrument dat binnen Trajectum in samenwerking met de BORG is ontwikkeld. De DROS wordt ook buiten Trajectum door verschillende (SG)LVB en forensische instellingen gebruikt.

Beschikbaar

Meten van behandeleffecten met gestandaardiseerde instrumenten wordt in de forensische psychiatrie en de zorg voor mensen met sterke gedragsproblemen en een lichte verstandelijke beperking (SGLVB) steeds belangrijker. Hiervoor is in 2007 door Trajectum met ondersteuning van De Borg de Dynamic Risk Outcome Scales (DROS) ontwikkeld. Trajectum stelt het DROS-instrument graag extern beschikbaar.

Wilt u dit DROS-instrument ook gebruiken? Hieronder kunt u het DROS-instrument downloaden, samen met de bijbehorende onderbouwing op het instrument.

Verplichte DROS-training

Bij een beoordelingsinstrument zoals de DROS bepaalt de beoordelaar in hoge mate de kwaliteit van de meetscores. Bij ondeskundig gebruik kunnen meetscores onbetrouwbaar of zelfs misleidend zijn en tot verkeerde conclusies leiden. Daarom is een beoordelaartraining voor de DROS verplicht.
De training duurt één dagdeel (4 uur). Naast de correcte scoring van de DROS wordt aandacht besteed aan de interpretatie van meetscores en het gebruik van de DROS voor de evaluatie en planning van individuele behandelingen. Na de training ontvangen de deelnemers een certificaat. De primaire gebruikersgroep van de DROS zijn gedragswetenschappers. Met een HBO-opleiding en ruime ervaring met de doelgroep kan de DROS meestal ook zonder problemen worden gebruikt. De ervaring leert echter dat bij personen zonder gedragswetenschappelijke achtergrond tijdens de training geëvalueerd moet worden of betrouwbare scoring haalbaar is.
Voor informatie over de kosten van deze training, kunt u contact opnemen via: kenniscentrum@trajectum.info

Waar kan ik de DROS-training volgen?

Er bestaan twee mogelijkheden om een DROS-training te volgen: in Zwolle (Trajectum) of op eigen locatie. Men kan één of meer personen aanmelden. De trainingen vinden plaats bij voldoende aanmeldingen. Voor een DROS-training op eigen locatie geldt een maximum van 12 deelnemers. Aanmelden kan via kenniscentrum@trajectum.info

 

Printer Friendly, PDF & Email