fact

   groningen
Ambulante Zorg

Contactgegevens

Bezoekadres
Hereweg 80
9725 AG Groningen
Postadres

Telefoon
088 11 45 222 (aanmelden gaat alleen via AFPN)
Routebeschrijving

Forensisch Fact-team (samenwerking Lentis en Trajectum)

Het ForFACT LVB-team biedt intensieve outreachende zorg aan (zorgmijdende) cliënten en werkt nauw samen met het formele en informele systeem. Als cliënten tijdelijk moeten worden opgenomen of in detentie verblijven, houdt het team contact met de cliënt en de staf van de instelling waar de cliënt verblijft. Na ontslag worden de behandeling en begeleiding voortgezet. Reguliere instellingen kunnen vaak niet de specialistische behandeling bieden, die mensen met psychische problemen én een licht verstandelijke beperking nodig hebben. Vanwege onze ervaring en expertise met de doelgroep is deze vorm van zorg nu beschikbaar in de provincie Groningen.

 

Doelgroep

Alle cliënten hebben een strafrechtelijke titel of een dreigend justitieel risico. Veel cliënten hebben een langdurige voorgeschiedenis in de hulpverlening en zijn herhaaldelijk in contact geweest met politie en justitie. Vaak is er sprake van problematiek op velerlei terreinen: gedrags- en psychiatrische problematiek, verslaving en forse problemen op het gebied van financiën, huisvesting en sociaal functioneren.

 

Het ForFACT LVB-team is gehuisvest in Groningen aan de Hereweg waar ook de forensische polikliniek en het reguliere forensische FACT-team van AFPN Groningen zijn gehuisvest. Het team bestaat uit medewerkers van AFPN Groningen en Trajectum.

Printer Friendly, PDF & Email