Praten

Verwanten

Medezeggenschap vinden wij erg belangrijk binnen Trajectum. Niet alleen vanuit de cliënten zelf, maar ook vanuit de direct betrokkenen van onze cliënten. We horen graag hoe familie, vrienden of kennissen tegen Trajectum aankijken. Dit willen we weten, zodat we punten kunnen verbeteren als dat nodig is. Trajectum heeft daarom sinds juni 2011 een gemeenschappelijke medezeggenschap voor verwanten en vertegenwoordigers uit Noord en Oost. Zij komen op voor de belangen van de direct betrokkenen van cliënten die in zorg zijn bij Trajectum.

Regionale Verwantenraad (RVR)

Er zijn 2 soorten verwantenraden: de regionale verwantenraad en de centrale verwantenraad. De regionale verwantenraad komt op voor hun eigen regio. Er zijn 3 regio’s: Trajectum Noord, Trajectum Oost en Trajectum Zeuvenakkers. Deze 3 regio’s hebben een eigen verwantenraad. Dit heet de RVR: Regionale Verwanten Raad. Zij vergaderen 4 keer per jaar in hun eigen regio. Momenteel is de Centrale Verwantenraad niet actief.

Centrale Verwantenraad (CVR)

De centrale verwantenraad is ook een groep met verwanten van cliënten. Het verschil met de regionale verwantenraad is: de centrale verwantenraad komt op voor álle verwanten van cliënten bij Trajectum. Deze groep met verwanten denkt dus mee over zaken die binnen heel Trajectum spelen. Niet alleen in hun eigen regio. In deze centrale verwantenraad zitten van elke regionale verwantenraad 2 mensen. 2 verwanten uit Trajectum Noord, 2 verwanten uit Trajectum Oost en 2 verwanten uit Trajectum Zeuvenakkers. In totaal zitten er dus 6 mensen in de centrale verwantenraad. De centrale verwantenraad vergadert 6 keer per jaar in Zwolle. 4 keer per jaar zit de Raad van Bestuur hier ook bij om grote zaken te bespreken.

Contact

Heeft u een familielid, vriend(in) of kennis die cliënt is bij Trajectum?  Of bent u vertegenwoordiger van een cliënt bij Trajectum?  U kunt zich dan aanmelden voor de regionale of centrale verwantenraad. Hieronder vindt u de contactgegevens van elke verwantenraad. U kunt hen gerust bellen of mailen.

 

Regionale verwantenraad Oost
Mevrouw L. van Nieuwenhuijzen, secretaris.
Telefoonnummer: 026-443 99 17
E-mail: jwl.Nieuwenhuijzen@ger.umcn.nl

 

Regionale verwantenraad Noord
Mevrouw J. van Wiggen
Telefoonnummer: 06- 129 091 63
E-mail: jvwiggen@ziggo.nl

 

Regionale verwantenraad Zeuvenakkers
Mevrouw J.  van Hasselt, voorzitter
Telefoonnummer: 0595-551 717
E-mail: jokevanhasselt@gmail.com

 

Centrale Verwantenraad
vacature

 

Printer Friendly, PDF & Email