boschoord

Persverklaring Trajectum 13.11.2019

13 november 2019 , PR & Communicatie

Persverklaring Trajectum 13 november

Vandaag organiseert de FNV Bedrijfsledengroep een bijeenkomst voor medewerkers van Trajectum. Tijdens deze bijeenkomst wil de FNV met haar leden spreken over onder meer de veiligheid en werkdruk binnen Trajectum, locatie Hoeve Boschoord.

Deze onderwerpen zijn tijdens de personeelsactie op 19 september ook aan de orde gekomen.

Over deze onderwerpen zijn we de afgelopen weken met onze medewerkers van de locatie Boschoord in gesprek gegaan. De signalen uit deze gesprekken nemen we serieus en worden in werkgroepen en verbeteracties opgepakt. Ook staan er afspraken gepland voor overleg met de bedrijfsledengroep.

Een groot deel van de problemen speelt breder dan Trajectum. Mede hierom is er vorig jaar door het ministerie een Taskforce opgericht om de veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg te verbeteren. Onder andere de arbeidsmarkt is hierin punt van aandacht.

Op veel vlakken doen we het goed. We leveren goede zorg aan een moeilijke doelgroep die vaak nergens anders zorg kan krijgen.

De gesprekken in onze organisatie hebben geresulteerd in onderstaande concrete verbeteracties binnen geheel Trajectum:

Veiligheid: sinds de zomer worden er extra trainingen agressiebeheersing en preventie voor (nieuwe)medewerkers gehouden.

Werkdruk: Trajectum heeft met name door verbeteringen op ICT gebied voorkomen dat de administratieve belasting verder oploopt. Landelijk is de Taskforce Forensische Zorg actief om te kijken hoe de administratieve lastendruk kan worden verlicht.

Onderbezetting: de formatie op Boschoord is op orde. Dat betekent dat er genoeg mensen zijn om de diensten te draaien, voor onverwachte ziekte worden medewerkers uit onze flexpool ingezet. Openstaande vacatures worden snel(ler) vervuld. Het ziekteverzuim daalt gestaag. Het werk- en leefklimaat, waar Trajectum al vele jaren onderzoek naar doet, staat centraal in het werken binnen de teams. Er wordt ingezet op teamontwikkeling.

Managementcultuur: binnen Trajectum wordt vanaf 2018 in het programma ‘Gezicht naar de Zorg’ gestuurd op teammanagers die nabij en aanspreekbaar zijn voor hun medewerkers in de teams. Dat vinden we belangrijk. Op locatieniveau stelt Trajectum op alle locaties duaal locatiemanagement aan. Voor Boschoord gaat dit om twee managers bedrijfsvoering en twee managers behandeling. Al deze posities zijn ingevuld. 

De komende periode staat onder meer in het teken van de verbinding met de medewerkers. De open en constructieve manier waarop wordt samengewerkt, met een delegatie van de medewerkers versterkt het onderling vertrouwen.
We communiceren actiever en rechtstreeks naar medewerkers.

Raad van Bestuur Trajectum

 

Meer informatie: feiten & cijfers locatie Boschoord

Meer informatie over deze verklaring: afdeling PR & Communicatie,
Marloes Eshuis, 06 57956127, meshuis@trajectum.info

Printer Friendly, PDF & Email